Het Familiebedrijf


Niet de sterkste of de slimste, maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden overleeft!

Auteur(s): Wieke Ambrosius, Simone Heemskerk en Anco Sneep
Uitgave: Berenschot, Utrecht 2015
Uitgavedatum: 10 augustus 2015
Pagina's: 40
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt de publicatie hier downloaden (pdf, 8.4 MB)

Bestelling:

Als u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar Wieke Ambrosius.

Beschrijving

Familiebedrijven gaan ervoor met hart en ziel.

Familiebedrijven zien de toekomst rooskleurig in. Ze zijn optimistischer over de toekomst dan andere bedrijven. Ze schatten risico’s anders in. Wat ze doen, doen ze goed. Veelal net iets beter dan een ander, volhardender, met volledige overgave. DGA’s binnen familiebedrijven gaan ervoor met hart en ziel. Ze durven net iets meer, gaan net iets langer door. Ze voegen veel waarde toe aan de maatschappij. Het is het soort ondernemers dat de economie van een land aan de gang houdt.

Familiebedrijven hebben collectief geloof in eigen kunnen

Vanuit vakmanschap zien familiebedrijven kansen. Deze kansen schatten ze positief in, omdat ze excelleren in wat ze doen. Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen en houden daaraan vast. DGA’s gaan door waar anderen stoppen. Volledig toegewijd vanuit de overtuiging van het eigen vakmanschap geven deze ondernemers het voorbeeld binnen hun bedrijf. Creëren daarmee een eigen cultuur waarin anderen meegaan. Dit werkt zichzelf versterkend. Het is dat vaste collectieve geloof in eigen kunnen dat leidt tot optimisme over de toekomst.

Voorgaande beschrijft in een notendop het kenmerkende van familiebedrijven, volgens Berenschot. Deze visie wordt onderbouwd door het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek onder honderden Nederlandse ondernemers, diverse interviews met DGA’s en de Berenschot adviespraktijk. Uit deze ervaringen komt een zevental onderwerpen naar voren dat binnen familiebedrijven voor de komende periode hoge prioriteit heeft.

Om succesvol te zijn én te blijven, is het essentieel om goed in te spelen op deze prioriteiten. Immers niet de sterkste of de slimste, maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden overleeft!

Deze prioriteiten, die in de publicatie nader worden in toegelicht, zijn:

  • Onderscheidende positie
  • De grens over
  • Digitale disruptie
  • Vertrouwen
  • Authentiek leiderschap
  • De volgende generatie
  • Professionele scherpte

Wij hopen dat deze publicatie u veel inspiratie biedt om uw familiebedrijf nog succesvoller te maken!

familiebedrijf

Het familiebedrijf