#HetKanAnders: Van visie naar verandering bij Abrona


Auteur(s): Filip van den Bergh
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt het boekje hier (pdf, 775 kB) downloaden.

Beschrijving

De zorg in Nederland is in verandering en het is een uitdaging om hierop te anticiperen. Abrona heeft ervoor gekozen om de veranderingen in het zorgstelsel aan te grijpen om vanuit visie en ambitie te veranderen. Wat Abrona wil bereiken is veel meer dan een reorganisatie. Ze wil anders werken. ‘Abrona in verandering’ is een ware transitie en dat brengt veel teweeg, bij cliënten, familie en medewerkers. Cultuur, gedrag en zelforganisatie van teams vraagt veel tijd. Iedereen is er druk mee. In al die drukte is het soms lastig om stil te staan bij wat er allemaal al is bereikt. En wat er bijzonder is aan het werk en de manier waarop dat wordt uitgevoerd.

Abrona heeft Filip van den Bergh (Berenschot) gevraagd iets te schrijven over de veranderingen bij Abrona. Gaat het echt lukken om anders te werken? Kijk mee door de ogen van een buitenstaander naar Abrona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.