Strategy Trends 2015


Auteur(s): Roel van Lanen en Wieke Ambrosius
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2015
Uitgavedatum: 3 maart 2015
Pagina's: 69
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt Strategy Trends 2015 (pdf, 3.7 MB)hier downloaden.
Bestelling: Als u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar Wieke Ambrosius.

Beschrijving

Wat speelt er in de Nederlandse boardrooms? Welke strategische keuzes maken ondernemers en bestuurders? U leest het in deze 9e Berenschot Strategy Trends publicatie.

Voor veel bedrijven is 2015 een jaar van transitie. De macro-economische ontwikkelingen hebben hun impact gehad en de effecten van eerdere keuzes worden zichtbaar. Met name digitalisering vormt een belangrijke game changer en businessmodellen worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Dat zijn niet zozeer bedrijven die in de problemen zitten als wel bedrijven die succesvol zijn. Die passen zich aan voordat dit noodzakelijk is en verkeren daardoor in een permanente staat van transitie. Zij starten pilots, proberen nieuwe dingen uit, zijn gretig en passen hun organisatie voortdurend aan. Voor de komende jaren is die aanpak de sleutel tot succes.

Reputatie en imago wegen blijkens het onderzoek zwaar in het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties staan – ongeacht of ze business to business ofbusiness to consumer werken – meer dan ooit bij klanten en consumenten in de schijnwerpers. Door extreme transparantie groeit de noodzaak om (inter)actief te handelen. Met name de relatie met de klant zal door velen ingrijpend worden veranderd.

Ook digitalisering staat hoog op de agenda. Voor twee derde van alle respondenten is het één van de belangrijkste strategische issues van 2015. Digital disruption wordt de komende jaren de grootste game changer voor businessmodellen en heeft een wezenlijke invloed op strategische keuzes. Voor wie er niets mee doet, dreigt de commodity trap. Wie er wél mee aan de slag gaat, kan zijn marktpositie versterken. Het komende jaar wordt dan ook volop geïnvesteerd in nieuwe digitale communicatiekanalen en big data.

Over de gehele private sector bezien verwacht een meerderheid van alle bedrijven dit jaar te groeien, zowel in omzet als resultaat. Het zijn vooral kleine en middelgrote organisaties die voor deze groei zorgen. Nu de verwachtingen positief zijn, gaan voor het eerst sinds jaren aanzienlijk meer organisaties arbeidsplaatsen creëren dan schrappen. Formatiegroei zit voornamelijk in sectoren die in innovatie investeren, zoals industrie en zakelijke dienstverlening.

Het onzekere doolhof waarin veel bedrijven zich de laatste jaren bevinden is er nog steeds. Alleen onttrekken steeds meer organisaties zich aan die onzekerheid en bepalen hun eigen weg. Oude regels gelden niet meer, het is aan bedrijven zelf keuzes te maken over waar ze naartoe willen. Onderweg kruisen tal van zaken hun pad, zoals internationale kansen, de invloed van digitalisering op het eigen businessmodel en het imago van de sector en organisatie. The CEO’s agenda helpt u bij het maken van de juiste strategische keuzes voor uw organisatie.

Wij hopen dat deze publicatie u veel inspiratie biedt om van 2015 een succesvol jaar te maken!