Werken aan netwerken bij de opgave van de participatiewet


Handelingsperspectieven voor de wethouder

Auteur(s): Roeland Stolk, Edo Haan en Henk Wesseling
Prijs in €: Gratis
Download: Hier kunt u het artikel werken aan netwerken bij de opgave van de participatiewet (pdf, 736 kB) downloaden.

Beschrijving

Gemeenten staan voor de opgave om meer mensen aan het werk te krijgen. De Participatiewet, de wet SUWI en het Sociaal akkoord bieden de kaders om voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt participatie (door werk) te vergroten. De vraag hoe hier inhoud en uitvoering aan te geven is dringend. Participatie is immers een belangrijke waarde in onze samenleving en de nadruk op werk staat in een breder kader ten aanzien van zelfredzaamheid van burgers én ten aanzien van strategie voor arbeidsmarkt en economie. Bovendien leidt het hebben van een grote groep van uitkeringsgerechtigden voor de gemeente tot een zware financiële last. In 2014 en begin 2015 organiseerde de VNG vijftien regionale wethoudersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van hoe wethouders het verschil maken bij deze opgave. Als basis voor die gedachtewisseling was vooraf het essay Samen sturen op uitstroom (VNG, 2014) verspreid. De verdieping van de inzichten en perspectieven die plaatsvond, is verwerkt in dit essay.


Werken aan netwerken bij de opgave rondom de participatiewet