De Hollandse School van Veranderen - 7 Wetten van Transitie


Auteur(s): Ber Damen
Uitgave: Den Haag: Performa Uitgeverij, 2016
EAN: 9789076834832
Prijs in €: 18,82 (ex. BTW en verzendkosten)
Bestelling: U kunt het boek hier bestellen bij Performa Uitgeverij BV.

Beschrijving

Voor organisaties zijn het turbulente en ontwrichtende tijden. Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen versnelt, de voorspelbaarheid neemt zienderogen af. Willen organisaties overleven, dan moeten ze inzetten op meer wendbaarheid. En dat is moeilijk: maar al te vaak ontbreekt het goede verhaal, zijn organisaties nog hiërarchisch gestructureerd en staan medewerkers op de rem bij veranderingen.

Voor managers zijn het daarom uitdagende en spannende tijden. Want hoe doe je dat, organisaties veranderen? Aan de hand van zeven wetten van transitie krijgt de lezer inzicht in veranderlijkheid en veranderbaarheid, in nut en noodzaak van leiderschap, zingeving en communicatie. Maar de auteur laat tegelijk zien dat veranderen geen zuiver rationeel proces is en dat fouten maken, toeval, wikken en wegen en uitvlooien en aanklooien minstens zo belangrijk zijn.

Dit boek is een krachtig pleidooi voor de Hollandse School van Veranderen, gestoeld op de oude Hollandse traditie van samenwerking en koopmanschap, van liberalisme en tolerantie en van het evenwicht tussen collectieve verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. Het parool bij het ontwerpen, richting geven en organiseren van veranderingen in organisaties is ‘gewoon dóen’: mensgericht, pragmatisch, nuchter, onconventioneel en – last but not least - met veel humor.