#NuVerder: Van visie naar verandering bij Abrona


Auteur(s): Filip van den Bergh
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt het boekje hier (pdf, 832 kB) downloaden.

Beschrijving

Dit boek gaat over de vonk van verandering en hoe nu verder.. Verandering is een proces dat klein begint, langzaam groeit, onontkoombaar wordt en uiteindelijk alles raakt. Veranderen begint bij een initiatief dat gekoesterd wordt, voortdurend aangewakkerd en onderhouden. Dan verspreidt het vuur zich in sociale netwerken, maar alleen als er voldoende brandstof is. Er is meer managementliteratuur over veranderen geschreven dan over ieder ander onderwerp. Hoe ontwerp je programma’s die aanzetten tot verandering? Welke interventies werken, en welke niet? Wat kunnen managers en bestuurders doen? Hoe moet je communiceren in transities? Daarover gaat dit boek niet.

Dit boek gaat over mensen die veranderen. Mensen die besluiten hun werk anders te doen, of hun leven anders in te richten. Mensen die ergens mee beginnen, terwijl ze nog niet weten wat dat ze brengt. Mensen die ergens mee stoppen, omdat ze het niet langer zo willen. Mensen die experimenteren, na soms jaren hetzelfde te hebben gedaan. Wat bezielt ze? Waarom doen ze het anders? Dit is voor leidinggevenden en veranderaars een heel interessant onderwerp. Maar lezers die hopen op een stappenplan, op een vast recept dat te destilleren is uit de verhalen in dit boek, moet ik teleurstellen. Centraal in dit boek staat de interesse in individuele verhalen; de individuele vonken van verandering.


#NuVerder van visie naar verandering bij Abrona Berenschot 2016

Zie ook