Datagedreven sturing in gemeenten


Auteur(s): George Evers, m.m.v. Martin Haagoort, Henk Wesseling
Download: U kunt de publicatie hier (pdf, 1.5 MB) downloaden

Beschrijving

Gaan algoritmen de gemeente besturen? Laten we ons straks leiden door een set van beslisregels in een vooraf bepaalde volgorde om problemen op te lossen? Voorlopig lijkt het nog niet erg realistisch, maar het is niet ondenkbaar. Gemeenten beschikken over steeds meer gegevens uit een veelheid aan bronnen. De verwachting is dat door de snelle technologische ontwikkelingen de omvang en de snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen nog verder zal toenemen; gegevens die bedrijven omzetten in informatie om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De informatiesamenleving is hard op weg realiteit te worden.

Ook horen we de term datagedreven sturing steeds vaker in gemeenteland. De vraag is wat de impact van datagedreven sturing zal zijn op de gemeentelijke organisatie, de dienstverlening en het werk.

Deze publicatie beschrijft de ontdekkingstocht die het A+O fonds deed in de wereld van digitalisering in gemeenten. Deze ontdekkingstocht leverde verschillende antwoorden op die in deze publicatie worden beschreven. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: 'hoe organiseer je datagedreven sturing in de gemeente?', 'wie zijn daarbij betrokken?', 'hoe zorg je voor draagvlak?', 'hoe zit het met de privacy van burgers en werknemers?' en 'over welke competenties moeten medewerkers beschikken om datagedreven te kunnen werken?'.