Op weg naar een energieke regio


Index publicatie regionale energietransitie

Beschrijving

In de publicatie Op weg naar een energieke regio, inzichten in de regionale energietransitie staat de opgave van de energietransitie op regionaal niveau centraal. De regio lijkt namelijk steeds meer een essentieel niveau in de transitie, waarin uitdagingen op het gebied van markt, maatschappij en ruimte op een interessante wijze samenkomen. Dat is ook de reden waarom op dit niveau belangrijke resultaten tot stand kunnen komen.

In Op weg naar een energieke regio vormt het perspectief van betrokken overheden een belangrijke invalshoek, maar is er ook oog voor andere actoren die een rol (kunnen) spelen in de transitie. De publicatie geeft zo een beschouwing van de energietransitie op regionaal niveau en de vorming van een regionale agenda die hierbij past. Het doel is te laten zien hoe op regionaal niveau de energietransitie kan worden versneld en wat interessante handelingsperspectieven kunnen zijn om tot betere samenwerking te komen.

Auteur(s):

Bram Brouwer, Niki Lintmeijer, Peter Graafland Martine Tragter, Henk Wesseling en Jesse Wiltink
Uitgave: Utrecht, 2017
Uitgavedatum: 27 oktober 2017
Bestelling: via online aanvraagformulier
Kosten geen