Haagsche Bazen


Auteur(s): Alexandra Schippers en Bart de Vries
Uitgavedatum: 11-07-2018
ISBN:

978 94 903 1422 4

Prijs: € 24,95 (incl. verzendkosten en excl. btw)
Bestelling: U kunt dit boek bestellen via het bestelformulier.

Beschrijving

Haagsche Bazen neemt u mee in de wereld van de topambtelijke leider. Vanuit verschillende perspectieven wordt het topambtelijk leiderschap belicht. Naast de visie van topambtenaren zelf bevat het boek reflecties van toonaangevende bestuurders, eindverantwoordelijke directeuren en aanstormende talenten uit het bedrijfsleven, de wetenschap, media, de sport, gemeenten en provincies, lokale en landelijke politiek en de culturele sector. Zij gaan daarbij uitvoerig in op de kenmerken van hun eigen leiderschap, ontwikkelingen waarmee zij worden geconfronteerd en zijn openhartig in hun adviezen aan de Haagse topambtenaar.

Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de loopbanen van de huidige generatie topambtenaren bij de Rijksdienst. Deze uitkomsten zijn vergeleken met onderzoeksresultaten van 2004, destijds gepubliceerd in het boek Wie is de topambtenaar?. Vooronderstellingen over achtergrond, honkvastheid, ervaring in het bedrijfsleven en de opkomst van de vrouwelijke topambtenaar worden bevestigd én ontkracht. Haagsche Bazen is een must voor iedereen die de ambtelijke top in Den Haag wil begrijpen of bereiken.