Landkaart van de Participatiewet


Auteur(s): Martin Hekelaar, Daisy de Vries, Johannes ten Hoor en Bob Kersten
Uitgavedatum: 21 november 2018
Bestelling: U kunt de publicatie bestellen via het bestelformulier.

Beschrijving

De invoering van de Participatiewet ligt inmiddels enige tijd achter ons. Maar dat betekent niet dat het laatste woord daarmee gesproken is. Integendeel. De bestaande doelgroepen worden geleidelijk vervangen door nieuwe, andere doelgroepen vanuit de Participatiewet.

Hiermee is er nog een lange weg te gaan. In onze dagelijkse advisering voor gemeenten, het Rijk en gelieerde publieke organisaties merken we dat het speelveld volop in beweging is. Zo worstelen gemeenten met de financiën, het in beeld krijgen van de nieuwe doelgroep, de effectiviteit van uitvoeringsarrangementen en samenwerking binnen de arbeidsmarktregio.

Intussen is er ook een nieuwe collegeperiode aangebroken. Dat betekent veel nieuwe wethouders, en nieuwe ambities ten aanzien van de Participatiewet. Maar waar staan we op dit moment eigenlijk met de uitvoering van de Participatiewet, en hoe verhoudt dat zich tot de ambities en uitgangspunten die gesteld zijn bij de invoering?

De publicatie 'Landkaart van de Participatiewet' is gebaseerd op een data-analyse en verstrekt inzichten in de vorderingen die gemeenten hebben gemaakt met betrekking tot deze wet.