Scriptieprijs


Jaarlijks organiseerde Berenschot de Scriptieprijs. Berenschot stelde hiervoor één prijs ter beschikking: € 2.500,-. De Scriptieprijs wordt sinds 2015 niet meer uitgereikt.

Om een kans te maken, moesten de scripties voldoen aan de volgende eisen:

  • Het betreft een masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 9
  • De scriptie is het afgelopen jaar gemaakt.
  • Het onderwerp van de scriptie heeft raakvlakken met de expertisegebieden van Berenschot.

Om het onderwerp te laten aansluiten bij de thema’s van Berenschot moest de scriptie gaan over het:

  • ˜oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken;
  • realiseren en implementeren van strategieën;
  • verbeteren van de prestaties van organisaties;
  • bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal.

Scriptieprijs

De Scriptieprijs was een initiatief van de Stichting Berenschot Fundatie. Al ruim 25 jaar stimuleert de Berenschot Fundatie onderzoek naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen.