Persbericht: Uitreiking Scriptieprijs 2011


Utrecht, 12-12-2011 - Erik Tromp, student aan de Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Wiskunde en Informatica, is vandaag uitgeroepen tot winnaar van de Scriptieprijs 2011 die Berenschot uitreikt aan de meest opmerkelijke scriptie van het jaar. Aan de prijs is een geldbedrag van 1500 euro verbonden.

Een jury onder leiding van dr. J.A Damen, lid van de directie, beoordeelde alle inzendingen op innovativiteit, aanwezigheid van een opmerkelijk inzicht en de praktische toepasbaarheid in het adviesvak. De scriptie van Erik Tromp ‘Multilingual Sentiment Analysis on Social Media' bleek het best te voldoen aan de criteria. Ook stelde de jury dat zijn scriptie een mooie toepassing kan zijn voor bedrijven die social media gebruiken of willen gebruiken. Dit onderzoek geeft weer wat de risico's kunnen zijn van gebruik van social media. Maar laat ook tevens de positieve kanten zien. Erik Tromp ontvangt 1500 euro.

De tweede prijs (500 euro) ging naar LouelleBosman van Universtiteit van Amsterdam - Business Studies met een scriptie over ‘The leadershiprole of projectmanagers'. LouelleBosman heeft een duidelijke methodiek met heldere uitkomst

Om in aanmerking te komen voor de Scriptieprijs, moest de masterscriptie minimaal met een 8 zijn beoordeeld en in 2010/ 2011 zijn afgerond, anders was een letter of recommendation noodzakelijk van de hoogleraar. Tot slot moest het onderwerp van de scriptie raakvlakken hebben met de expertisegebieden van Berenschot. 'De prijs geeft studenten de kans hun kennis met ons te delen,' zegt MyrteFerwerda, bedenker van de Scriptieprijs. 'En uiteraard is het voor Berenschot een mooie kans om in contact te komen met veelbelovende studenten.' De focus ligt op studenten bedrijfskunde, bestuurskunde en psychologie.

De Scriptieprijs is een initiatief van de Stichting Berenschot Fundatie, die Berenschot-consultants stimuleert hun kennis van het vakgebied te verdiepen en inzichten en methoden te vernieuwen om het instrumentarium van de Berenschot up-to-date te houden. De Fundatie biedt financiële ondersteuning en inhoudelijke begeleiding van onderzoeksprojecten. De Fundatiereeks van Berenschot omvat inmiddels tientallen titels.