Scriptieprijs 2012


Anne-Marie Schoonbeek, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit Economie en Recht, is uitgeroepen tot winnaar van de Scriptieprijs 2012. Berenschot reikt elk jaar 1250 euro uit voor de meest opmerkelijke scriptie.

De jury onder leiding van dr. J.A Damen, lid van de directie, beoordeelde alle inzendingen op innovatie, aanwezigheid van een opmerkelijk inzicht en de praktische toepasbaarheid in het adviesvak. De scriptie van Anne-Marie bleek het best te voldoen aan de criteria. De centrale probleemstelling van haar scriptie was: ‘Wat is het effect van een vermeende emptyvoting positie van aandeelhouders van een bedrijf op de aandelenprijs van dit bedrijf?': De jury vond het een actueel, maatschappelijk en bedrijfskundig zeer relevant onderwerp, dat nauw aansluit bij de economische en financiële ontwikkelingen in de wereld en de corporategovernance discussies die daarbij worden gevoerd.

De tweede prijs ging naar Merel Knoppe, student Business Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar grondige analyse over ‘The psychologicalcontracts of temporary employees' verdiende ze 500 euro.

De derde prijs (250 euro) ging naar Paul Geurts van Kessel, student Technologymanagement aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het onderwerp van zijn scriptie was ‘Controlling the joint operation of a windfarm and a biomassinstallation to minimizeimbalancecosts in the Belgianelectricitymarket'.

Om in aanmerking te komen voor de Scriptieprijs, moest de masterscriptie minimaal met een 8 zijn beoordeeld en in 2011/ 2012 zijn afgerond, anders was een letter of recommendation noodzakelijk van de hoogleraar. Tot slot moest het onderwerp van de scriptie raakvlakken hebben met de expertisegebieden van Berenschot. 'De prijs geeft studenten de kans hun kennis met ons te delen,' zegt MyrteFerwerda, bedenker van de Scriptieprijs. 'En uiteraard is het voor Berenschot een mooie kans om in contact te komen met veelbelovende studenten.' De focus ligt op studenten bedrijfskunde, bestuurskunde en psychologie.

De Scriptieprijs is een initiatief van de Stichting Berenschot Fundatie, die consultants stimuleert hun kennis van het vakgebied te verdiepen en inzichten en methoden te vernieuwen om het instrumentarium up-to-date te houden. De Fundatie biedt financiële ondersteuning en inhoudelijke begeleiding van onderzoeksprojecten. De Fundatiereeks van Berenschot omvat inmiddels tientallen titels.