Mijnstreekregio transformeert zorgprocessen | Berenschot cases

Mijnstreekregio transformeert zorgprocessen

Case
Mijnstreekregio transformeert zorgprocessen

Deel deze case

Datum

04 februari 2021

Opdrachtgever

Kerncoalitie Mijnstreek

De zorgvraag in de Mijnstreek ligt ver boven het gemiddelde Nederlandse niveau. Met als ambitie deze in 2030 op een gemiddeld niveau te brengen, hebben huisartsenorganisaties in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek, ziekenhuis Zuyderland, burgerkracht Limburg, zorgverzekeraar CZ en de ouderenzorgorganisaties vertegenwoordigd door Meander in 2018 de krachten gebundeld in de Kerncoalitie Mijnstreek. Dat jaar maakten ze de slag van ‘pact naar impact’, werd gewerkt aan een programmaorganisatie en werden de ambities omgezet in concrete actie in de vorm van een vijftal programmalijnen.

Flinke opgave

De organisaties staan samen voor een flinke transformatieopgave. In 2030 moeten de zorgprocessen in de Mijnstreekregio optimaal en zo integraal mogelijk zijn ingericht, en zorg zo veel mogelijk thuis en op de juiste plek worden aangeboden. Dat moet de gezondheid in de regio weer brengen op het landelijk niveau en de zorgkosten terug naar een normaal niveau. Dit zal de arbeidsdruk van zorgprofessionals in de Mijnstreek positief beïnvloeden en de algehele kwaliteit van zorg verbeteren.

Over lijnen en domeinen heen

Door samen over lijnen en domeinen heen te denken en te werken, willen partijen zorg voorkomen, veranderen en verplaatsen, bijvoorbeeld van tweede naar eerste lijn. Daarbij werken ze aan innovatie van de spoedzorg, het aanbod voor chronisch zieken (diabetes), anderhalvelijnszorg en centrale triage. Samenwerking is geborgd op zowel professioneel als bestuurlijk niveau, via het bestuurlijk overleg van de Kerncoalitie Mijnstreek. Dit gremium heeft jaarlijks twee heidagen om de balans op te maken en de volgende stap te bepalen. Wij hebben in de persoon van Christel van Zijp als onafhankelijk technisch voorzitter de bestuurstafel voorgezeten en twee jaar lang de heidagen gefaciliteerd. Zo bouwen we mee aan de realisatie van de ambities op het terrein van geïntegreerde zorg in de regio.

Bespreekbaar

Door als onafhankelijk voorzitter los van bestaande structuren en belangen de samenwerking te faciliteren, is het soms mogelijk het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Naast inhoud staat daardoor juist ook de manier van samenwerken op de agenda, wat inhoudelijke ambities dichterbij brengt.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?