Governance in de spoorsector | Berenschot

Dienst

Governance in de spoorsector

De vraag naar (personen)vervoer over het binnenlandse én internationale spoor groeit. Wij ondersteunen overheden bij het schetsen van heldere toekomstscenario’s voor personenvervoer per spoor.
Afbeelding - Governance in de spoorsector

De vraag naar (personen)vervoer over het binnenlandse én internationale spoor groeit. Met name vóór de COVID-19 ontwikkelingen dreigde het personenvervoer in Nederland op een aantal plaatsen tegen zijn capaciteits- en kwaliteitsgrenzen aan te lopen, met name binnen en tussen steden. Ook al spelen er op dit moment andere uitdagingen, zoals de bekostiging van het vervoer, is het de verwachting dat de reizigersvraag in 2025 weer op hetzelfde niveau van 2019 zal zijn. Dat betekent dat uitdagingen vooruitschuiven, maar niet verdwijnen.

Het is echter lang niet altijd mogelijk en wenselijk om nieuwe infrastructuur aan te leggen om de capaciteit en kwaliteit van het spoor te vergroten. Daarom zijn partijen op zoek naar kansen om de bestaande infrastructuur beter en efficiënter te benutten. En Europa wil met het Vierde Spoorwegpakket de kwaliteit, concurrentiekracht en efficiëntie van het Europese personenvervoer over het spoor verbeteren, door toe te werken naar één Europese spoorwegruimte. Inspelen op deze kansen en tegelijkertijd invulling geven aan groei, vraagt om een andere visie en aanpak. Maar hoe organiseert u dat?

Wij ondersteunen overheden bij het schetsen van toekomstscenario’s voor binnenlands en internationaal personenvervoer per spoor. Met scherpe analyses en haalbaarheidsstudies helpen we u keuzes te maken in het zeer complexe samenspel tussen overheden en marktpartijen. Als geen ander kennen we de (internationale) spoorcontext, hebben we inzicht in de marktordening op het spoor en de (Europese) regelgeving. Daardoor kunnen we u optimaal ondersteunen bij het definiëren van deelvraagstukken en het bepalen van de rollen van verschillende partijen bij het komen tot oplossingen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij helpen governance in de spoorsector vorm te geven door:

  • Het schetsen van toekomstscenario’s
  • Het verzorgen van haalbaarheidsstudies
  • Het helpen bij rol- en positiebepaling van de verschillende spelers
  • Het organiseren van samenwerking tussen de verschillende spelers
  • Het definiëren van deelvraagstukken