Regionale mobiliteitsplannen | Berenschot

Dienst

Regionale mobiliteitsprogramma's

Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het mobiliteitssysteem. Wij begeleiden provincies, regio’s en gemeenten bij het komen tot een gedragen en uitvoerbaar regionaal mobiliteitsprogramma.
Afbeelding - Regionale mobiliteitsprogramma's

Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het mobiliteitssysteem. In het komende decennium moet mobiliteit duurzamer, stiller, veiliger en slimmer worden. In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om mobiliteit te verduurzamen. Dit vergt een integrale aanpak en regionaal maatwerk. Daarom gaan provincies en gemeenten samen regionale mobiliteitsprogramma’s ontwikkelen. Maar hoe bepaal je een gedeelde ambitie? Hoe bouw je samenwerking op en daag je anderen uit om mee te doen? Welke maatregelen hebben prioriteit en wie trekt de portemonnee?

Wij begeleiden provincies, regio’s en gemeenten om tot een gedragen en uitvoerbaar regionaal mobiliteitsprogramma te komen. Bijvoorbeeld door het formuleren van een gezamenlijke ambitie en leidende principes voor de aanpak. Maar ook door de samenwerking tussen de verschillende stakeholders vorm te geven. Of mogelijke maatregelen te verkennen en de meerwaarde en consequenties hiervan inzichtelijk te maken.

Dat doen we met verstand van de inhoud en ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden en het inrichten van complexe besluitvormingsprocessen. Maar ook met expertkennis op het gebied van transitie- en programmamanagement en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Steeds weer met oog voor de lokale situatie. Zo vormt een programma niet alleen op papier een krachtig verhaal, maar werkt het ook in de praktijk.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om tot gedragen en uitvoerbare regionale mobiliteitsprogramma’s te komen, ondersteunen we met:

  • Het formuleren van een gezamenlijke ambitie
  • Het organiseren van de samenwerking
  • Het inrichten van besluitvormingsprocessen
  • Het onderzoeken van mogelijke oplossingen
  • Het ontwikkelen van visie en beleid
  • Het begeleiden van (werk)sessies en regionale bijeenkomsten