Toekomst van mobiliteit | Berenschot

Dienst

Toekomst van mobiliteit

Leefbaarheid in de stad en regio staat onder druk. Wij ondersteunen overheden en marktpartijen bij het inzetten en toepassen van nieuwe technologische mogelijkheden.
Deelauto op waterstof rijdt over digitale snelweg

Leefbaarheid in de stad en regio staat onder druk. Mobiliteit en andere functies concurreren om dezelfde ruimte en mobiliteit brengt hinder en overlast voor de omgeving met zich mee. Ons reisgedrag heeft een grote impact op de CO2-uitstoot. Mede naar aanleiding hiervan volgen ontwikkelingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Denk aan het gebruik van nieuwe brandstoffen in het vervoer zoals elektriciteit en waterstof, het beter benutten van bestaande mobiliteitssystemen - bijvoorbeeld met Mobility as a Service (MaaS) - en aan nieuwe vervoerssystemen, zoals de hyperloop.

Nieuwe technologische mogelijkheden

Wij ondersteunen overheden en marktpartijen bij het inzetten en toepassen van nieuwe technologische mogelijkheden. Bijvoorbeeld door (sociaal-)economische en milieutechnische effecten van innovaties in kaart te brengen. Of door inzicht te geven in de potentiële impact van nieuwe technologie op de leefbaarheid in stad en regio. Maar ook door te laten zien op welke wijze nieuwe toepassingen kunnen worden gefinancierd. Het toepassen van nieuwe mogelijkheden vraagt om een nauwe samenwerking tussen overheidsinstellingen en marktpartijen. Wij helpen bij het vormgeven van samenwerkingsverbanden en ondersteunen deze ook.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om het gebruik van mobiliteit te vergroten, klimaatdoelstellingen te halen en leefbaarheid te behouden, ondersteunen we publieke en private partijen met:

  • Het in kaart brengen van de effecten van nieuwe toepassingen
  • Het inzicht geven in de impact van innovatie op de leefbaarheid
  • Het helpen bij de wijze waarop nieuwe technologie kan worden gefinancierd
  • Het vormgeven en ondersteunen van samenwerkingsverbanden