Verkeersveiligheid | Berenschot

Dienst

Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 zet in op integraal en risicogestuurd beleid. Wij helpen overheden en marktpartijen bij waarmaken van alle ambities.
Afbeelding - Verkeersveiligheid

Sinds enkele jaren neemt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland weer toe. Afleiding in het verkeer, nieuwe typen (elektrische) vervoersmiddelen, vergrijzing en toegenomen mobiliteit onder ouderen spelen hierbij een rol. Mede naar aanleiding van deze trend is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 opgesteld. Het plan zet in op integraal en risicogestuurd beleid. Maar wat betekent dat precies in de praktijk? En hoe organiseer je het?

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 verbindt het thema veiligheid ook met andere beleidsthema’s, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming. Dat vraagt om een constructieve samenwerking tussen rijksoverheid, decentrale overheden, politie en openbaar ministerie. Maar ook om slim gebruik te maken van beschikbare data.

Wij helpen overheidsinstellingen en marktpartijen bij het waarmaken van de ambities in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen alle betrokken partijen te faciliteren en te stimuleren. Of door de uitvoering van deelprojecten op ons te nemen. Ook het gebruik van data en smart mobility biedt veel kansen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wij helpen bij het toepassen van dergelijke slimme oplossingen. Bovendien ondersteunen we bij het verkrijgen van financiering door landelijke investeringsregelingen te operationaliseren of te helpen bij het verkrijgen van Europese subsidies.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om de verkeersveiligheid te stimuleren en de ambities in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waar te maken, ondersteunen we met:

  • Het faciliteren van samenwerking tussen alle betrokken partijen
  • Het ondersteunen van marktpartijen bij het introduceren van nieuwe slimme oplossingen
  • Het optimaal gebruik maken van data en smart mobility
  • Het helpen bij (het vinden van) financiering van verkeersveiligheidsprojecten
  • Het uitvoeren van deelprojecten
In de praktijk

Gerelateerde cases