Netwerk Smart Horticulture | Berenschot cases

Netwerk Smart Horticulture

Case
Verlichte tuinbouwkassen op het land van een van de partners van het netwerk smart horticulture

Deel deze case

Datum

01 april 2022

Uit ons onderzoek is gebleken dat Nederland een vooruitstaande positie heeft in de high tech, datagedreven tuinbouw. Dat maakt ons land bij uitstek geschikt als proeftuin ‘state of the art’ toepassing van technologie als Internet of Things en Big Data analytics. In potentie ontstaan hier kansen voor ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en een versnelling van innovatie.

Wat is het Netwerk Smart Horticulture?

Het Netwerk Smart Horticulture is een initiatief van Berenschot. Het netwerk bestaat uit bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwsector, met als doel om kennis te delen en de implementatie van trends als Big Data en Internet of Things te vereenvoudigen. Jaarlijks worden er vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de vier doelstellingen van het Netwerk Smart Horticulture centraal staan. Daarnaast kunnen de leden van het netwerk deelnemen aan projecten die vanuit het netwerk gestart worden of eigen projecten initiëren.

Netwerkbijeenkomsten

Wij organiseren voor de leden van het netwerk jaarlijks vier netwerkbijeenkomsten. Vanuit de leden kunnen twee personen per organisatie deelnemen. In deze bijeenkomsten staan de doelstellingen verbinden en verdiepen centraal.

Daarnaast zorgen we voor het programma, locatie, etc. De thema’s die aan de orde komen worden samen met de leden bepaald. U wordt van harte uitgenodigd zelf onderwerpen of sprekers aan te dragen. Leden kunnen ook een onderdeel van het programma voor hun rekening nemen, indien dit past bij het thema van de dag.

Maar de robots, de telers én de gewassen zijn er nog niet helemaal klaar voor. We hebben met elkaar nog wel wat te doen. Je kunt niet op elkaar wachten, we moeten er samen iets van maken.

Programma

De netwerkbijeenkomsten kennen telkens een plenair programma, waarin we sprekers uitnodigen om hun visie op Smart Horticulture te geven, en een interactief deel. In het interactieve deel gaan we uiteen in kleinere groepen. We zullen gaandeweg uitvinden waar de behoeften van de leden liggen en hoe we die het beste kunnen invullen.

Afbeelding - Deelnemers netwerk smart horticulture staan samen op een trap

Doelstellingen

Doelstelling versnellen

Versnellen van het gebruik van nieuwe technologie door samen concrete commerciële (demo)projecten te spotten, op te starten én tot commercieel succes te maken.

Doelstelling verdiepen

Verdiepen van kennis door het organiseren van inspiratiesessies met externe sprekers, waarbij de leden van het netwerk uitgenodigd worden om eigen ervaringen te delen.

Doelstelling verbinden

Verbinden van koplopers via het netwerk, zodat partijen samen zaken kunnen doen en hun innovatieve ideeën sneller en succesvoller op de markt kunnen brengen.

Doelstelling versterken

Versterken van het aanbod, door deelnemers met complementaire competenties samen aan totaaloplossingen te laten werken.

Onze partners

Logo De Ruiter
Logo Itility
Logo Enza zaden
Stel uw vraag over het Netwerk Smart Horticulture

Vul het contactformulier in

Meer weten?