Benchmark Care 2021 van start | Berenschot nieuws

Benchmark Care 2021 van start

Nieuws
Benchmark Care 2021 van start

Deel dit nieuwsartikel

Datum

24 februari 2021

Leestijd

2 minuten

Doet u ook mee aan de Benchmark Care 2021? Afgelopen jaar stond in het teken van de coronacrisis en bracht onzekerheid, ook financieel. Gefundeerd inzicht in uw bedrijfsvoering is nu wellicht relevanter dan ooit. We houden rekening met de impact van corona op de bedrijfsvoering en bieden ook dit jaar weer een valide en betrouwbare benchmarkvergelijking met collega-aanbieders.

De betrouwbaarste benchmark voor uw bedrijfsvoering

Inmiddels loopt de Benchmark Care ruim vijftien jaar. Steeds staat de vraag centraal hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare aanbieders uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. Belangrijke aspecten daarbij zijn formatie en kosten van overhead en primair proces, administratieve belasting en de financiële positie. De definities en cijfers van Berenschot op het gebied van overhead worden regelmatig gebruikt in publicaties en landelijk beschouwd als norm.

Het vergelijken van zorgaanbieders gebeurt op anonieme basis. Elke deelnemer ontvangt een rapportage op maat, die duidelijk maakt op welke punten de bedrijfsvoering verschilt van die van andere zorgaanbieders, welke factoren daaraan ten grondslag liggen en die concrete adviezen geeft. Die informatie stelt zorgaanbieders in staat onderbouwd en effectief hun bedrijfsvoering integraal te verbeteren.

In 2020 beveelt maar liefst 91% van de deelnemers de Benchmark Care aan bij collega-aanbieders. Zij noemen de persoonlijke begeleiding, onze inhoudelijke kennis van zowel zorg als bedrijfsvoering, uitgebreide validatie en heldere rapportage als belangrijkste pluspunten.

Onze werkwijze in coronatijd

Inzicht in uw bedrijfsvoering, die van uw collega-zorgaanbieders én het verbeterpotentieel is nu misschien groter dan ooit. De Benchmark Care is coronaproof. Wij passen ons aan naar de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Zo hebben wij in 2020 het gehele benchmarktraject digitaal georganiseerd. Daarnaast bieden wij invulondersteuning aan om u werk uit handen te nemen. Tot slot brengen wij in de benchmarkvragenlijst coronagerelateerde formatie, kosten en opbrengsten separaat in beeld. Zo kunnen we hiermee ook in de analyse, vergelijking en duiding rekening houden.

Nieuw: toegevoegde waarde overhead in beeld

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Dit vraagt inzicht in zowel in de omvang als de toegevoegde waarde van uw overhead. De Benchmark Care gaat in op de omvang. Daarnaast introduceren we dit jaar een nieuwe module die inzicht geeft in de toegevoegde waarde. Middels een enquête wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ (vaak hoger- en middenmanagement) bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde. Dit levert de volgende inzichten op:

  • De mate waarin de overheaddienstverlening aansluit op de behoefte van de ‘interne klant’.
  • De kwaliteit van de dienstverlening.
  • De klantgerichtheid van de afdelingen.
  • De sterke punten en verbetermogelijkheden van de ondersteunende afdelingen.

Schrijf u nu in!

Wilt u als zorgaanbieder (VVT, GHZ en GGZ) weten waar u staat en meer inzicht in uw huidige bedrijfsvoering? En kunt u daarnaast wel wat onderbouwd advies over het eventuele verbeterpotentieel gebruiken? Volg dan uw collega-aanbieders en schrijf u nu in voor de Benchmark Care!

Meer informatie over deelname en aanmelden is te vinden op de pagina over de Benchmark Care.