Benchmark Care 2022 van start | Berenschot nieuws

Benchmark Care 2022 van start

Nieuws
Meedoen aan Benchmark Care 2022

Deel dit nieuwsartikel

Datum

14 februari 2022

Leestijd

2 minuten

Doet u ook mee aan de Benchmark Care 2022? Met de benchmark krijgt u inzicht in uw huidige bedrijfsvoering en onderbouwd advies over verbeterpotentieel. Daarbij vergelijken wij u met vergelijkbare zorgaanbieders (VVT, GHZ, GGZ).

Betrouwbaarste benchmark voor uw bedrijfsvoering

Inmiddels loopt de Benchmark Care ruim vijftien jaar. Steeds staat de vraag centraal hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare zorgorganisaties (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. Belangrijke aspecten daarbij zijn formatie en kosten van overhead en primair proces, administratieve belasting en de financiële positie. De definities en cijfers van Berenschot op het gebied van overhead worden veelvuldig gebruikt in publicaties en landelijk beschouwd als richtlijn.

Het vergelijken van zorgaanbieders gebeurt op anonieme basis. Elke deelnemer ontvangt een rapportage op maat, die duidelijk maakt op welke punten de bedrijfsvoering verschilt van die van vergelijkbare zorgaanbieders, welke factoren daaraan ten grondslag liggen en die concrete adviezen geeft. Deze informatie stelt zorgaanbieders in staat onderbouwd en effectief hun bedrijfsvoering integraal te verbeteren.

In 2021 beveelt maar liefst 91% van de deelnemers de Benchmark Care aan bij collega-aanbieders. Zij noemen de persoonlijke begeleiding, onze inhoudelijke kennis van zowel zorg als bedrijfsvoering, uitgebreide validatie en heldere rapportage als belangrijkste pluspunten.

Onze werkwijze in coronatijd

Inzicht in uw bedrijfsvoering, die van uw collega-zorgaanbieders én het verbeterpotentieel is nu wellicht belangrijker dan ooit. De Benchmark Care is coronaproof. Wij passen ons aan op de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Zo hebben wij in 2020 en 2021 het gehele benchmarktraject hybride georganiseerd. Daarnaast bieden wij invulondersteuning aan om u werk uit handen te nemen. Tot slot brengen wij, indien gewenst, in de benchmarkvragenlijst incidentele formatie, kosten en opbrengsten (o.a. coronagerelateerd) separaat in beeld. Zo kunnen we hier ook in de analyse, vergelijking en duiding van de uitkomsten rekening mee houden.

Toegevoegde waarde overhead in beeld

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Dit vraagt inzicht, zowel in de omvang als de toegevoegde waarde van uw overhead. De Benchmark Care gaat in op de omvang. In 2021 introduceerden wij een nieuwe module ‘Overhead Value Analyse’ die inzicht geeft in de toegevoegde waarde. Middels een maatwerkenquête wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde. Dit levert de volgende inzichten op:

  • De mate waarin de overheaddienstverlening aansluit op de behoefte van de ‘interne klant’.
  • De kwaliteit van de dienstverlening.
  • De klantgerichtheid van de afdelingen.
  • De sterke punten en verbetermogelijkheden van de ondersteunende afdelingen.

Berenschot begeleidt u ook in dit traject om tot valide en betrouwbare uitkomsten te komen. De gecombineerde benchmark- en OVA-resultaten stellen u in staat om conclusies te trekken en gericht te verbeteren.

Schrijf u nu in!

Wilt u als zorgaanbieder (VVT, GHZ en GGZ) weten waar u staat en meer inzicht in uw huidige bedrijfsvoering? En kunt u daarnaast wel wat onderbouwd advies over het eventuele verbeterpotentieel gebruiken? Volg dan uw collega-aanbieders en schrijf u nu in voor de Benchmark Care! De deadline voor deze inschrijfronde staat op 16 april 2022.

Meer informatie over deelname en aanmelden is te vinden op de pagina over de Benchmark Care.

Verder lezen

Meer informatie

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief