Bereikmeter Schuldhulpverlening voor gemeenten | Berenschot nieuws

Berenschot introduceert Bereikmeter schuldhulpverlening voor gemeenten

Nieuws
Berenschot introduceert Bereikmeter schuldhulpverlening voor gemeenten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

21 maart 2023

Leestijd

1 minuut

Gemeenten zijn wettelijk verplicht voor inwoners met problematische schulden schuldhulpverlening te organiseren. Deze groep inwoners kan ook elders ondersteuning ontvangen. Een groot deel van de huishoudens met problematische schulden blijft in praktijk echter buiten het zicht van welke vorm van schuldhulpverlening dan ook. Reden voor Berenschot om een instrument te ontwikkelen dat gemeenten inzicht geeft in de mate waarin huishoudens met problematische schulden worden bereikt: de Bereikmeter schuldhulpverlening.

Vormen van schuldhulpverlening

Naast gemeentelijk beleid bestaan er meerdere vormen van schuldhulpverlening. Zo kunnen mensen met problematische schulden worden geholpen met schuldenbewind, toegekend door de Rechtbank. Daarnaast zijn er veel vrijwilligersorganisaties die mensen in problematische schuldsituaties ondersteunen. In het uiterste geval kunnen inwoners met schulden, als een minnelijk schuldenregeling niet mogelijk is, terecht bij de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Juist ook deze verschillende mogelijkheden maken het voor gemeenten moeilijk om inzicht te krijgen in de mate waarin huishoudens met schulden ondersteund worden.

Meer inzicht

De Bereikmeter schuldhulpverlening is bedoeld om gemeenten te helpen in hun ambitie om bij te dragen aan een beter bereik en een betere kwaliteit van de schuldhulpverlening. “Zo geven we gemeenten op een praktische manier meer inzicht in de mate waarin huishoudens met problematische schulden worden ondersteund”, zegt Bram Berkhout, senior managing consultant bij Berenschot. “Op basis van die inzichten kunnen zij vervolgens waar nodig hun beleid op dit vlak versterken.”

Postcode Preventie Aanpak

Via de bereikmeter krijgen gemeenten toegang tot data die het bureau Datafuture genereert op basis van de zogenaamde Postcode Preventie Aanpak. “Dit levert een heel actueel inzicht op van aantallen huishoudens in gemeenten met een laag, gemiddeld en hoog risico op problematische schulden’’, vult Berkhout aan.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van de Bereikmeter Schuldhulpverlening? U kunt zich online aanmelden.

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?