Berenschot onderzoekt druk in opvang, onderwijs en zorg

Berenschot onderzoekt druk in keten opvang, onderwijs en zorg

Nieuws
Berenschot onderzoekt druk in keten opvang, onderwijs en zorg

Deel dit nieuwsartikel

Datum

16 mei 2023

Leestijd

1 minuut

Naar aanleiding van signalen over toenemende wachtlijsten, toename zwaardere zorgvragen bij (jonge) kinderen en stijging van het aantal kinderen met een migratieachtergrond, uit AZC’s en kwetsbare gezinnen, hebben de ministeries van VWS, OCW en SZW besloten een onderzoek uit te zetten naar de druk op de keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Doel is zicht te krijgen op eventuele belemmeringen en onderliggende factoren. Berenschot is gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Kwantitatief en kwalitatief deel

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel betreft hoofdzakelijk een grootschalig onderzoek op microdata van het CBS. Berenschot is als onderzoeksbureau geautoriseerd om deze data zelfstandig te analyseren. Ook vindt er een enquête plaats om een kwantitatieve vraag over wachtlijsten in de keten te beantwoorden. De kwalitatieve component omvat onder andere focusgroepen met wetenschappers, casestudies en interviews met stakeholders uit de gehele keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Zo worden in totaal 28 onderzoeksvragen beantwoord.

Resultaten dit najaar

Eind juni worden de eerste kwantitatieve onderzoeksresultaten verwacht, eind oktober 2023 rondt Berenschot het onderzoek af met een eindrapport. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bekijken de betrokken ministeries welke vervolgstappen nodig zijn.

Tijdens het onderzoek wordt Berenschot begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de PO Raad (namens primair onderwijs), VNG (namens gemeenten), Ouders & Onderwijs (namens ouders en kinderen), VGN (namens gehandicapte kind), GGD-GHOR (zorgbreed), BMK (namens kinderopvang) en NJI (namens de Jeugdzorgsector).

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief