Calls DEI+ en TSE Industrie open | Berenschot

Calls voor Demonstratie Energie-Innovatie DEI+ en TSE Industrie open voor korte circulaire-economieprojecten

Nieuws
Calls voor Demonstratie Energie-Innovatie DEI+ en TSE Industrie open voor korte circulaire-economieprojecten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 juli 2021

Leestijd

3 minuten

De regelingen DEI+ en TSE Industrie (modules van de regeling Topsector energieprojecten) zijn gewijzigd opengesteld voor kleine, kortlopende projecten die passen binnen het thema circulaire economie, met een looptijd van twee jaar.

Het thema circulaire economie geeft invulling aan het rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’, waarbij het doel is in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Hierbij gelden twee hoofddoelstellingen:

 • Het maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie.
 • Het minimaliseren van de ecologische footprint.

Het doel van het thema circulaire economie is het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om te komen tot meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten, die uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in een van de waardeketens die voor de missie circulaire economie relevant zijn:

 • Biomassa & Voedsel.
 • Bouw.
 • Consumentengoederen.
 • Kunststoffen.
 • Maakindustrie.

TSE Industrie

Deze regeling, gericht op energie- en klimaatinnovatieprojecten binnen de industrie, is eerder al voor vier thema’s opengesteld gericht op langlopende projecten met een looptijd van vier jaar. Aanvullend hierop wordt de regeling nu ook opengesteld voor kleine, kort lopende industrieprojecten die binnen het thema circulaire economie passen.

Voorwaarden

 • Een project moet een combinatie zijn van minimaal één circulaire strategie en minimaal één toepassingsgebied (zie hieronder).
 • Het project moet een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling betreffen.
 • Als een onderzoeksorganisatie een bijdrage levert aan het project, zorgt dit voor een hogere rangschikking op een van de criteria.
 • De looptijd is twee jaar.

Circulaire strategieën:

 • Ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en ontmanteling.
 • Voorspellend (realtime, risk-based) onderhoud en reparatie en renovatie.
 • Hergebruik en tweedekansgebruik.
 • Substitutie en/of terugwinning van zeldzame/schaarse materialen.

De volgende strategieën komen ook in aanmerking, als onderdeel van een technologisch project:

 • Gedragsinterventies.
 • Circulaire verdienmodellen.
 • Normen en standaarden en tracering van gebruik en misbruik.
 • Track and trace, chain of custody (inclusief nieuwe monitoring en sensoriek voor routering).
 • Veilig gebruik van data (in de circulaire economie).
 • Systeembegrip voor de transitie (naar een circulaire economie).
 • Zeer zorgwekkende stoffen.

Toepassingsgebieden:

 • Gebouwen en bouwmaterialen (inclusief hout en beton, installaties in gebouwen).
 • Composieten en laminaten.
 • E-waste.
 • Infrastructuur (beton, asfalt, composieten).
 • Non-ferrometalen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en andere materialen in de gezondheidszorg.
 • Grondstoffen uit water.
 • Textiel en mode.

Voor niet genoemde strategieën en toepassingsgebieden is elders financiering beschikbaar.

Subsidie

De subsidie is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen 10 procentpunten extra en kleine ondernemingen 20 procentpunten.

De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Het totale subsidiebudget voor deze kleine, kort lopende projecten is € 2,5 miljoen. De maximale subsidie per project is € 500.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 juli tot en met 14 september 2021, 17.00 uur. Aanvragen worden gerangschikt op passendheid.

Demonstratie Energie-Innovatie-regeling (DEI+)

Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, vindt de Topsector Energie zeer belangrijk.

De focus is wederom gerelateerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Met name innovaties die bijdragen aan CO2-reductie en/of de flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap zijn van belang. De slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij is een belangrijk criterium.

Er is momenteel een nieuwe openstelling voor kleine, kort lopende innovatieprojecten op het gebied van circulaire economie. De focus ligt op duurzamer omgaan met grondstoffen; deze dienen langer en hoogwaardiger te worden gebruikt.

Een innovatieproject moet hieraan bijdragen daarnaast moet het ook aan minder CO2 in Nederland. Verder moeten pilot-/demonstratieprojecten een van de volgende thema’s bevatten:

Pilotproject

 • Recycling van afval.
 • Hergebruik.
 • Biobased grondstoffen.

Demonstratieproject

 • Recycling van afval.
 • Hergebruik.

Doel

De DEI+-regeling financiert pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-uitstoot in 2030.

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met projecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technisch dienstverleners of leveranciers, en die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.

Voorwaarden

 • De realisatietermijn loopt af op uiterlijk 30 juni 2023.
 • Het moet een pilot- of demonstratieproject zijn.
 • Het project moet een nieuwe technologie betreffen en de toepassing moet leiden tot minder CO2 in Nederland.

Subsidie

De subsidie is 25% voor pilotprojecten en 40% voor demonstratieprojecten. Middelgrote ondernemingen krijgen 10 procentpunten extra en kleine ondernemingen 20 procentpunten.

Er is een extra subsidieplafond van € 19 miljoen beschikbaar gesteld. De maximale subsidie per project is € 3 miljoen.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 januari 2022.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?