internationale samenwerking door MKB | Berenschot nieuws

Eurostars: voor internationale samenwerking door MKB

Nieuws
Eurostars: voor internationale samenwerking door MKB

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 september 2021

Leestijd

1 minuut

De eerste call voor het nieuwe Eurostars-programma voor de periode 2021-2027 is geopend voor het indienen van aanvragen.

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die worden geleid door innovatieve mkb-bedrijven.

Doelgroep

In aanmerking voor subsidie komen internationale R&D-projecten, waarin het mkb de hoofdrol speelt. Andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven, mogen wel meedoen.

Een projectconsortium bestaat uit minimaal twee onafhankelijke partners, uit twee verschillende deelnemende landen. Aan het Eurostars-programma 37 doen mee.

Voorwaarden

  • Het budget moet minimaal 50% van de totale projectkosten bedragen, exclusief sub-contracten
  • Geen enkele deelnemer of land heeft een groter belang dan 70% in het project
  • De projectduur is maximaal 36 maanden
  • Het project heeft betrekking op een willekeurig technologisch gebied, maar dit moet altijd een civiele doelstelling hebben en gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst.

Subsidie

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

Mogelijk wordt de Nederlandse regeling nog gewijzigd. Tot op heden werden de volgende Nederlandse bijdragen gehanteerd:

  • Voor ondernemingen: 35% voor kosten die betrekking hebben op industrieel onderzoek; 25% voor kosten die betrekking hebben op experimentele ontwikkeling. Deze worden verhoogd met tien procentpunten, indien subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer.
  • Voor onderzoeksorganisaties: 50% voor kosten die betrekking hebben op industrieel onderzoek.

Deadline

Aanvragen voor de nu geopende eerste call kunnen tot en met 4 november 2021 worden ingediend.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief