KRW-journaal: het laatste nieuws rond de Kaderrichtlijn Water

KRW-journaal: het laatste nieuws rond de Kaderrichtlijn Water

Nieuws
KRW-journaal: het laatste nieuws rond de Kaderrichtlijn Water

Deel dit nieuwsartikel

Datum

19 juni 2024

De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, dwingt alle EU-lidstaten om de waterkwaliteit uiterlijk eind 2027 op orde te hebben. Het niet halen van de doelen heeft ecologische, maar ook maatschappelijke en juridische gevolgen. Een nieuwe crisis lijkt in de maak.

In de eerste aflevering van het KRW-journaal hoort u meer over de thema’s waar de KRW zoal betrekking op heeft. Dit loopt uiteen van grondwateronttrekkingen tot lozingen. Experts uit de watersector schetsen hoe Nederland er momenteel voor staat wat betreft de KRW-doelen. En een praktijkvoorbeeld maakt duidelijk hoe groot de impact van de KRW kan zijn.

Benieuwd naar de laatste stand van zaken rond de KRW? Bekijk dan hieronder de eerste aflevering van het KRW-journaal.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief