Adriaan Zondag | Berenschot

Consultant

Adriaan Zondag

Door training en advies help ik ambtelijke professionals en overheden effectief op te treden in een complexe politiek-bestuurlijke realiteit en hun maatschappelijke impact te vergroten.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Adriaan

Ambtelijke professionals weten als geen ander wat het is om in de complexe politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Op het eerste gezicht lijkt de waan van de dag soms te regeren en botsen uiteenlopende belangen schijnbaar overal. Om in deze lastige realiteit toch goed te navigeren, en met maximale impact aan de slag te gaan met de (maatschappelijke) uitdagingen waar mijn klanten voor staan, help ik hen aan de juiste inzichten en vaardigheden om die doelen te bereiken en effectief te opereren. 

In mijn trainingen help ik professionals nog beter te maken in dat uitdagende werk door hen de vaardigheden te laten ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. In mijn adviesopdrachten ga ik samen met mijn opdrachtgevers aan de slag om passende antwoorden te vinden op lastige vraagstukken in die complexe politiek-bestuurlijke realiteit. Ik ga enthousiast en ondernemend te werk, ben vasthoudend in het bereiken van maximale impact, en blijf waar nodig relativerend. Bij Berenschot heb ik de unieke kans om mijn politieke ervaring en passie voor training te combineren. Mijn inhoudelijke expertises liggen bij Europees en buitenlandbeleid. Voordat ik bij Berenschot kwam heb ik twee jaar in de Tweede Kamer gewerkt als senior beleidsmedewerker Europese en Buitenlandse Zaken, en daarvoor werkte ik vijf jaar bij Instituut Clingendael waar ik trainingen en opleidingen verzorgde voor beleidsmedewerkers, en Nederlandse en buitenlandse diplomaten (o.a. het Klasje). 

Gerelateerde inzichten