Aisha de Graaff | Berenschot

Consultant

Aisha de Graaff

Door samenwerking te bevorderen, zelfmanagement van zorgverleners te vergroten en zorgorganisaties dynamischer te maken wil ik bijdragen aan een duurzame gezondheidzorg, instellingen, zorgverleners en de patiënt.
Afbeelding - Aisha de Graaff

Over Aisha

Ik ben veertien jaar als arts in het primaire zorgproces werkzaam geweest. Door mijn werkzaamheden als arts en mijn promotieonderzoek ken ik het reilen en zeilen op de werkvloer, en spreek ik de taal van de zorgverlener, patiënt en wetenschapper.  

Ik leg me graag toe op vraagstukken met een multidisciplinair karakter. Hierbij speel ik een verbindende rol door de perspectieven van de verschillende disciplines op elkaar te laten aansluiten. Dit kan de verbinding zijn tussen lokaal, regionaal en landelijk, de verbinding tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg, of op het scheidsvlak van de medisch inhoudelijke en de operationele kant van een zorgorganisatie.  

In het bijzonder leg ik me toe op de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners. Omdat zorgverleners niet makkelijk wisselen van werkplek of specialisme, werk ik vanuit de visie dat de individuele zorgverlener en de zorgorganisaties beide dynamisch moeten zijn om zo aan elkaars behoeften te kunnen voldoen.  

Gerelateerde inzichten