Aletta van der Werff | Berenschot

Consultant

Aletta van der Werff

Ik zet mij in om samen met u tot gedragen en samenhangende oplossingen te komen voor complexe ruimtelijke- en samenwerkingsvraagstukken.
Afbeelding - Aletta van der Werff

Over Aletta

Al van kleins af aan verwonder ik mij over de wereld om mij heen. Een wereld die momenteel aan verandering onderhevig is. Zo verschijnen er steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld, zijn er door het hele land wind- en zonneparken in ontwikkeling, worden er plannen gemaakt om wijken van het gas af te halen.

De verschillende ontwikkelingen in het fysieke domein hangen sterk met elkaar samen, doen een claim op de beschikbare ruimte en vragen om de betrokkenheid van een groot aantal partijen. In mijn werk als adviseur ben ik staat om de verbinding te leggen tussen onderwerpen en tussen mensen met verschillende achtergronden, belangen en percepties. Graag zet ik mij ervoor in om tot een integrale afweging voor ruimtelijke vraagstukken te komen en daarbij de samenwerking met betrokken partijen te organiseren.

Gerelateerde inzichten