Anne van Noortwijk | Berenschot

Consultant

Anne van Noortwijk

Om strategietransformatie te laten slagen dient het menselijk kapitaal meer aandacht te krijgen: mensen zijn immers de motor achter het bedrijf.
Afbeelding - Anne van Noortwijk

Over Anne

Zoals u weet, verandert de wereld continu. Als strategieadviseur zie ik een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Continu aanpassen is dé strategie om kansen te verzilveren. Hierdoor zijn grootschalige veranderingen in organisaties vaak onontkoombaar en complex. Helaas slaagt dit niet altijd, veelal omdat de verandering niet bestendigd wordt: de organisatie past wel de strategie, structuur, processen & systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor de implementatie en de benodigde ontwikkeling van medewerkers en managers.

Om strategietransformatie te laten slagen is de implementatie ervan dus cruciaal. Het is dan ook deze visie die mij drijft als strategieconsultant bij Berenschot om het beste uit mijn klanten en haar medewerkers te halen. Mijn werkwijze typeert zich als mensgericht en pragmatisch, waarbij ik mijn empathisch vermogen gebruik om interne stakeholders te verbinden en de neuzen dezelfde richting in te krijgen.

Staat uw organisatie voor een transitie en wilt u gestructureerd en integraal aan de slag met strategievorming en- implementatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Gerelateerde inzichten