Arthur Vernooij, senior consultant Berenschot

Senior consultant

Arthur Vernooij

Resultaatgerichte en inhoudelijke senior-adviseur die bedrijven en semi-publieke organisaties vooruithelpt in hun vraagstukken op het gebied rolbepaling, strategie, market intelligence en nieuwe samenwerkingen in de energietransitie.
Afbeelding - Arthur Vernooij

Over Arthur

Ik ben een ervaren projectleider in strategie & organisatie vraagstukken in de energietransitie, werkend vanuit een brede sectorale ervaring in o.a. industrie, energie, agrifood en de (semi-) publieke sector. Mijn brede achtergrond combineer ik met een oprechte inhoudelijk interesse in de mechanismen achter uw uitdagingen gecombineerd met de nodige dosis ongeduld en resultaatgerichtheid.

Vanuit mijn expertise in market intelligence stel ik beslissers in staat om onderbouwd beslissingen te nemen over de groei en richting van hun organisatie. Daarnaast vervul ik graag een trekkende rol in complexe vraagstukken binnen bestaande samenwerkingen of het creëren van nieuwe allianties. In beginsel richt ik mij op de inhoud en context zonder hierbij uit het oog te verliezen welk concrete resultaat er uiteindelijk wordt verwacht.

Gerelateerde inzichten