Bart Verhoeven | Berenschot

Senior managing consultant

Bart Verhoeven

Ik help klanten/opdrachtgevers bij het moderniseren en meer performant maken van het brede “hard HR”-gegeven. Dit o.a. via het actualiseren van het loonbeleid, gebaseerd op de huidige/gewenste/vernieuwde organisatie-inrichting.
Afbeelding - Bart Verhoeven

Over Bart

Ik help klanten/opdrachtgevers bij het moderniseren en meer performant maken van het brede “hard HR”-gegeven. Dit o.a. via het actualiseren van het loonbeleid, gebaseerd op de huidige/gewenste/vernieuwde organisatie-inrichting.

Ik zorg, vanuit een op maat advies en een sterk en gedreven implementatie-team, voor een lange termijn oplossing samen met de klant.

Ik hou van begeleiden, coachen, adviseren en rapporteren bij een middelgroot adviesbureau waar er ook intern het verschil kan gemaakt worden.

Ik zorg binnen het “harde” HR Management voor efficiënte structuren, o.a. na mergers, acquisities, procesmatige kantelingen. Ik begeleid de HR en de algemene directie bij deze “change”-trajecten, met zorg naar het algemene interne draagvlak.

Ik hou van (coachend) sturen, structureren en onze diensten en advies verkopen. Ik waak nauwlettend over de sociale en menselijke impact van onze rapporten en implementaties.