Bob Kersten | Berenschot

Senior consultant

Bob Kersten

Diepgang in het onderzoek, impact in het resultaat, humor in het klantcontact.
Afbeelding - Bob Kersten

Over Bob

Sociale zekerheid is een uiting van solidariteit, collectiviteit en toewijding; dat we voor elkaar zorgen wanneer het niet goed gaat met de ander. Het is een groot goed. Wanneer u werkt in het sociaal domein weet u dat er problemen kunnen ontstaan bij het uitvoeren van wetten en het werk. Zo is het lastig organisaties te structureren, governance vorm te geven, financieel grip te krijgen en om te gaan met veranderingen. Met deze problemen kan ik u helpen.

Als jurist en filosoof werk ik binnen Berenschot om deze problemen multidisciplinair aan te pakken. Ik begrijp de inhoudelijke vragen en hun lading, en kan argumenten daarnaast kwantitatief onderbouwen. Zelf zit ik ook in ‘de doelgroep’ (wegens een visuele handicap) dus ik weet uit ervaring hoe essentieel het is om iemand met een (zorg)behoefte te ondersteunen. Samen met u zoek ik binnen dit boeiende, complexe veld naar potentie en creatieve oplossingen!

Gerelateerde inzichten