Christel van Zijp, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Christel van Zijp

Samen ontwerpen van én bouwen aan toekomstbestendige zorg, dat is waar ik voor ga. Met ruim twintig jaar advieservaring werk ik met veel plezier aan de hiervoor benodigde transformatie van de zorg. Het moet anders, is een veel gehoord adagium. In het zoeken naar het 'hoe’ zijn verbinden en samenwerken mijn kracht. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en naar de ruimte voor verandering. Daarbij kijk ik naar wat mensen en organisaties drijft en richt me op waar de energie bestaat om steeds weer die volgende stap te zetten.
Afbeelding - Christel van Zijp

Over Christel

De gezondheidszorg staat nooit stil. Voortdurend is zoeken naar balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Partijen met uiteenlopende rollen en belangen houden elkaar daarin in vaak evenwicht, soms ontbreekt die balans. Juist doordat ik in alle sectoren van de zorg (op landelijk, regionaal als lokaal instellingsniveau) actief ben, ben ik in staat verschillende perspectieven, culturen en talen aan elkaar te verbinden. In opdrachten ligt de focus op herijken van strategie en (regio)positionering, organisatie/ netwerkinrichting en leiderschap. Mijn politiek bestuurlijke sensitiviteit en verbindend vermogen zijn goed ontwikkeld. Hard en zacht gaan voor mij van nature hand in hand. In het bouwen aan innovatieve samenwerking (Juiste Zorg op de Juiste Plek over lijnen en domeinen heen), breng ik partijen op inhoud én op mensniveau bijeen.  Ik ben in staat het onbespreekbare op een effectieve manier bespreekbaar te maken. Juist daar ligt de kracht om écht anders te gaan (samen)werken.  

Gerelateerde inzichten