Dennis van der Heijden, consultant Berenschot

Consultant

Dennis van der Heijden

Samen met u werken aan een beter én financieel gezond Nederland!
Afbeelding - Dennis van der Heijden

Over Dennis

In Nederland is de samenleving doorgaans goed georganiseerd. Al jaren scoort ons land in de top 10 van de World Happiness Index. We hebben een hoge welvaart, goede infrastructuur, relatief kleine sociale ongelijkheid en een goed opgeleide bevolking. Kortom: een land om trots op te zijn! Echter, het kan altijd nog beter.

Het openbaar bestuur speelt een grote rol in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Zij voert nieuw en bestaand beleid uit en levert allerlei soorten voorzieningen en diensten voor alle Nederlanders. Helaas is de financiële ruimte niet onbeperkt en moeten er constant beleidskeuzes gemaakt worden. Van belang is dat de beperkte middelen doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteed worden.

Als econoom bij Berenschot adviseer ik overheidsorganisaties in diverse beleidsterreinen, de bedrijfsvoering en financiën. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan effectief en uitvoerbaar beleid om Nederland vooruit te helpen en financieel gezond te houden.