Derck Buitendijk | Berenschot

Managing consultant

Derck Buitendijk

Als het spannend wordt in samenwerkingen in de fysieke leefomgeving, breng ik partijen samen in een effectief proces en werken we toe naar een gezamenlijk resultaat.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Derck

Ik ben werkzaam als senior managing consultant op het gebied van de fysieke leefomgeving (infrastructuur, mobiliteit en ruimte, energie, natuur en milieu). Ik ben een teamspeler die de expertise en competenties van collega’s, opdrachtgever en gespecialiseerde bureaus samen breng in een effectief proces. En daar vervolgens leiding aan geef op weg naar een gezamenlijk resultaat. Dat kan een gedeelde visie zijn, een Plan van Aanpak, een uitvoeringsprogramma of, eenvoudigweg, een gericht advies.

Ik voel me op mijn best als opgaven spannend zijn – als gevolg van politieke druk, maatschappelijke dynamiek, een probleem in de aanpak of een conflict in de samenwerking. Ik help daarbij zowel in de bestuurlijke besluitvorming, de visie- en strategievorming als in de invulling van de organisatorische condities. Juist in een tijd dat ruimtelijke opgaven per definitie spannend zijn vanwege conflicterende claims op de ruimte en de roep om ruimtelijke kwaliteit is zo’n integrerende benadering nodig.

Ik ga in werkrelaties een sterk commitment aan met betrokken mensen (bestuurders, managers, professionals). Ik houd van strategische vraagstukken, maar voel me even goed thuis in de operationele kanten van een opgave. Ik schrijf graag zelf aan adviezen en werk graag aan co-producties in adviezen met impact..

Ik heb ervaring als programmamanager of procesmanager, als inhoudelijk adviseur, als facilitator van workshops en conferenties, coach en mediator en als interim-manager.

Gerelateerde inzichten