Dieneke Mooiman, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Dieneke Mooiman

Met oog voor de context en hart voor de zaak zoek ik naar oplossingen voor complexe vraagstukken in het fysieke domein. Ik zet die extra stap om een proces verder te brengen.
Afbeelding - Dieneke Mooiman

Over Dieneke

Vanuit Berenschot werk ik aan de grote opgaven en uitdagingen van de dag van morgen. Ik zet mij met veel enthousiasme in voor de energietransitie en het verduurzamen van mobiliteit. Dit is voor mij vanuit een intrinsieke motivatie: ik wil met mijn werkzaamheden bijdragen aan het verduurzamen van onze leefomgeving.

Alles staat met elkaar in verbinding. Verschillende radartjes in het systeem moeten samenwerken om goed te kunnen functioneren. Ik lever mijn bijdrage door het grotere plaatje vast te houden. In mijn opdrachten verbind ik verschillende opgaven, ik probeer te denken vanuit verschillende invalshoeken. Het toewerken naar een duurzaam energie- en mobiliteitssysteem vraagt om oplossingen vanuit verschillende richtingen. Ik verplaats mij in de schoenen van een ander om zo samen met de opdrachtgever het verschil te kunnen maken.

Gerelateerde inzichten