Esther van der Mark | Berenschot

Consultant

Esther van der Mark

Iedere dag de zorgwereld een stukje beter maken door aandacht te hebben voor verschillende perspectieven en belangen, én deze met elkaar verbinden.
Afbeelding - Esther van der Mark

Over Esther

In vraagstukken breng ik een combinatie van zorginhoudelijke ervaring als orthopedagoog én bestuurskundige kennis. Deze blikvelden combineer ik in opdrachten voor zowel overheidspartijen als zorgaanbieders in cure en care. Ik overzie het speelveld en heb aandacht voor verschillende perspectieven en belangen van de betrokken stakeholders, én ben in staat deze met elkaar te verbinden en de verschillende werelden te overbruggen. Ik krijg energie van verandervraagstukken, door samen te kijken hoe we de volgende stap kunnen zetten met aandacht voor onderlinge samenwerking, en leiderschap en gedrag. Door vanuit de gezamenlijke zorgvisie te kijken wat mensen nodig hebben en tijd te nemen voor wederzijdse reflectie. Zo krijg ik behoeften inzichtelijk en houd ik tijdens het gehele proces oog voor de menselijke maat door de dialoog aan te gaan. Mijn hands-on werkwijze vanuit verbinding is gericht op praktisch te implementeren resultaat.

Hoe kan ik u helpen om de zorg te verbeteren? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Gerelateerde inzichten