Frank Gortemaker | Berenschot

Senior consultant

Frank Gortemaker

Optimaliseert bedrijfsvoering met dashboards, moderne data infrastructuur en benchmarking
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Frank

Als economisch socioloog werk ik bij Berenschot aan uiteenlopende vraagstukken waarbij data-analyse centraal staat. Dit kan gaan om bedrijfsvoeringsvraagstukken, zoals strategieontwikkeling, formatie- en doelmatigheidsonderzoeken, business cases, evaluaties, formatienormering, fusies & samenwerking, benchmarks en kostprijsanalyses. Maar ook datavraagstukken zoals data warehouses, rapportages en dashboards met een realtime koppeling aan uw (financiële en personele) bronsystemen.

Mijn expertise ligt op het gebied van het modelmatig berekenen, vergelijken en analyseren. Ik gebruik daarbij bij voorkeur de Microsoft-producten Office 365, Azure (SQL) en PowerBI. Dat voer ik uit in verschillende rollen zoals adviseur, projectleider en teamlead. Wij leveren dataproducten nooit op zonder ook een vorm van kennisoverdracht te doen. Door training en coaching leren we gebruikers en beheerders de producten te gebruiken, onderhouden en verder te ontwikkelen.

Met mijn werk in data-analyse streef ik ernaar eenvoudig te formuleren (en programmeren), helder te duiden en scherp te analyseren, zodat de gegevens bijdragen aan tijdige en juiste beslissingen voor leidinggevenden en een constructieve discussie over doelstellingen en resultaten. Door datamodellen en werkwijzen niet onnodig complex te maken, zijn ze navolgbaar en overdraagbaar en draagt het bij aan een proces van continue verbetering en innovatie.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan even contact op.

Gerelateerde inzichten