Fransje Oudshoorn | Berenschot

Consultant

Fransje Oudshoorn

Als adviseur Duurzame Mobiliteit draag ik bij aan een leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland
Afbeelding - Fransje Oudshoorn

Over Fransje

Om Nederland leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden zijn veranderingen in techniek, samenwerking én aanpak nodig. Als technisch-bestuurskundige leg ik gemakkelijk de verbinding tussen de inhoud en het proces van deze veranderingen. Ik vind het interessant om de technische complexiteit van onderwerpen in de vingers te krijgen, maar houd tegelijkertijd rekening met het stelsel, zoals het politiek-bestuurlijke speelveld, waar het onderwerp zich in bevindt.

De afgelopen jaren heb ik een systeemkundige blik op vraagstukken in de OV- en spoorsector ontwikkeld. Ik richt mij op beleids- en governance opdrachten, die zowel terugkijkend als vooruitkijkend van aard zijn. Zo werk ik regelmatig aan evaluaties en (strategische) adviestrajecten. Daarnaast ondersteun ik processen waar meerdere partijen bij betrokken zijn, om tot gezamenlijke, gedeelde en gedragen resultaten te komen.

Door verschillende opdrachten voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en OV vervoerders uit te voeren, heb ik een breed begrip van de spoorsector ontwikkeld. Op die manier lever ik een bijdrage aan een leefbaar, duurzaam en bovenal bereikbaar Nederland.

Gerelateerde inzichten