Fransje Oudshoorn | Berenschot

Consultant

Fransje Oudshoorn

Als adviseur Duurzame Mobiliteit draag ik bij aan een leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Fransje

Als technisch-bestuurskundige leg ik gemakkelijk de verbinding tussen de inhoud en het proces. Ik vind het interessant om de technische complexiteit van onderwerpen in de vingers te krijgen, maar houd tegelijkertijd rekening met het stelsel, zoals het politiek-bestuurlijke speelveld, waar het onderwerp zich in bevind.

De afgelopen jaren heb ik een systeemkundige blik op vraagstukken in de OV- en spoorsector ontwikkeld. Ik richt mij op beleids- en governance opdrachten, die zowel terugkijkend (evaluaties) als vooruitkijkend (advies en ontwikkeltrajecten) van aard zijn. Met mijn ervaring in opdrachten voor het Ministerie van IenW, ProRail en vervoerders heb ik een breed begrip van de spoorsector ontwikkeld. Op die manier lever ik een bijdrage aan een leefbaar, duurzaam en bovenal bereikbaar Nederland.

Gerelateerde inzichten