Geert Jan Buisman, senior consultant Berenschot

Senior consultant

Geert Jan Buisman

Met veel plezier werk ik, vanuit verbinding en een drive voor concreet resultaat, aan een toekomstbestendige zorg voor cliënt, patiënt en professional.
Afbeelding - Geert Jan Buisman

Over Geert

De zorg is van ons allemaal. Als cliënt of patiënt of als professional. Dat maakt een toekomstbestendige zorg een zeer breed gevoelde maatschappelijke opgave. De stijgende zorgvraag en de grenzen van betaalbaarheid en voldoende zorgprofessionals vragen van de sector om zich voortdurend te ontwikkelen en te werken aan nieuwe oplossingen. Hieraan draag ik graag bij!

Vanuit Berenschot werk ik samen met een breed veld aan opdrachtgevers aan praktische oplossingen op maat en tegelijkertijd aan de ontwikkeling van breed beleid.

Met een diverse loopbaan bij de Rijksoverheid, onder andere op het terrein van zorg, heb ik een brede ervaring met het werk in het publiek domein. Ik ben gewend aan complexe vragen in een eveneens complex bestuurlijke omgeving met veel verschillende actoren.

Deze ervaring combineer ik met de drive om, samen met opdrachtgevers, concrete stappen te zetten. Ik heb daarbij veel aandacht voor betrokkenheid van en draagvlak onder alle betrokkenen.

Gerelateerde inzichten