Ivo Weekenborg | Berenschot

Geassocieerd consultant

Ivo Weekenborg

Mijn ondernemerschap, drive, samenwerking en resultaatgerichtheid combineer ik met bestuurlijke inzichten, advisering en partnerschap.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Ivo

Mijn 38 jaar werkervaring staat in het teken van het realiseren van innovatieve opgaven met een maatschappelijk belang op het snijvlak van Publiek Private Samenwerking (PPS). Mijn specialisatie ligt in het organiseren van interdisciplinaire samenwerking met stakeholders uit de driehoek overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.

Als eerste focus ik op gezamenlijk bestuurlijk commitment op de strategische uitgangspunten. Daarna ga ik aan de slag met het samen realiseren van de bestuurlijke opgave binnen de beschikbare tijd. Dit betekent het verbinden van belangen en proactief handelen op basis van een heldere en gedeelde aanpak. Koersvastheid vraagt om goede communicatie, vertrouwen van de partners en een gezonde dosis creativiteit om de verschillende belangen te koppelen aan de verwachte resultaten.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.