Jasper Varwijk | Berenschot

Managing consultant

Jasper Varwijk

Ik zet me in voor een optimale ontwikkeling van jongeren, van het onderwijs en van onze maatschappij. Met onderzoek, procesbegeleiding en organisatieadvies ondersteun ik onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en overheden om het verschil te maken.
Afbeelding - Jasper Varwijk

Over Jasper

Onze maatschappij is volop in ontwikkeling: mede door technologisering en digitalisering verandert de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd tekenen zich zowel mondiaal als nationaal soms scherpe maatschappelijke scheidslijnen af. Deze ontwikkelingen brengen vraagstukken met zich mee voor het onderwijs. Hoe zorgen we dat de jongeren van nu goed zijn toegerust voor de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst? Op welke manier kunnen we maatwerk en extra ondersteuning bieden aan jongeren die dat nodig hebben? Wat betekent dit voor de organisatie van het onderwijs en de samenwerking met overheid en andere sociale partners? 

Ik ondersteun onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en overheden bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Met ruime ervaring als adviseur in het maatschappelijk domein en een analytische maar ook pragmatische blik, ga ik graag samen met u aan de slag om het onderwijs nog beter te maken. Of het nu gaat om beleidsanalyses, netwerkvorming of strategisch advies – ik help u graag verder! 

Gerelateerde inzichten