Jeroen Gemke | Berenschot

Geassocieerd consultant

Jeroen Gemke

Pas als individuen geïnspireerd zijn om bij te dragen aan het gezamenlijk gedefinieerde resultaat en snappen wat hun (complementaire) rollen daarbij zijn, kunnen teams boven zichzelf uitstijgen tot een niveau dat zij vooraf zelf voor onmogelijk hielden.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Jeroen

In ruim 30 jaar heb ik op internationaal niveau leidinggevende rollen vervult in zowel operationele lijn- als strategische staffuncties bij onder andere Accenture, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Nederlandse Spoorwegen, waar ik o.a. deel uitmaakte van de Management Groep. Door deze rollen in verschillende culturele omgevingen vervult te hebben, in zowel publiek organisaties als bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook op het grensvlak daarvan, ben ik goed in staat stakeholder belangen vanuit verschillende perspectieven te doorgronden.

Zo spelen verbeteringen in de samenwerking soms tussen toezichthouders en directies, binnen directies of tussen directies en afdelingen, maar soms ook tussen organisaties. Daarbij kan ik goed observeren, analyseren en patronen herkennen. Op basis daarvan ben ik in staat om zowel inhoudelijk overzicht als procesmatige samenhang te creëren, waardoor complexe vraagstukken beter bestuurbaar worden.

Berenschot stelt mij in staat mijn expertise en ervaring op verschillende niveaus en onder verschillende (culturele) omstandigheden in te zetten voor advisering aan haar klanten. Wat mij daarbij energie geeft is dat ik de ene dag een strategische workshop op bestuurlijk niveau faciliteer en de volgende dag samen met specialisten achter de computer diep in een dataset verzonken ben om een toegankelijke analyse te maken.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.

 

Gerelateerde inzichten