Johannes ten Hoor | Berenschot

Senior consultant

Johannes ten Hoor

Ik help gemeenten met slimmer investeren, efficiënter organiseren en doelmatiger samenwerken in het sociaal domein. Met kennis van inhoud én uitvoering help ik uw organisatie een stap verder.
Afbeelding - Johannes ten Hoor

Over Johannes

Ik koos ooit voor het adviesvak om met gedegen onderzoek en realistische adviezen de wereld een beetje beter te maken. Nog elke dag werk ik met veel plezier samen met klanten aan uitdagingen binnen het sociaal domein. Daarbij help ik hen bij het vinden van een antwoord op vragen als ‘hoe kunnen we met beperkte middelen goed voldoen aan onze wettelijke taken en de zorgplicht aan onze inwoners?’ of ‘welke manier van samenwerken past het beste bij onze lokale en regionale context?’

Met kennis van inhoud én uitvoering help ik uw organisatie een stap verder. Dit doe ik vanuit een kritische houding, met oog voor de idealen en wensen van mijn opdrachtgevers. Mijn stijl kenmerkt zich door inhoudelijke betrokkenheid, sensitiviteit voor politieke en bestuurlijke belangen, en aandacht voor het vinden van draagvlak.

Gerelateerde inzichten