Kaj Mook | Berenschot

Senior managing consultant

Kaj Mook

In een complexe context weet ik te decompliceren, pakkende strategieën te formuleren en deze desgevraagd van papier naar praktijk te brengen.
Afbeelding - Kaj Mook

Over Kaj

Vanuit Berenschot help ik een grote diversiteit aan klanten om ambities waar te maken binnen de domeinen mobiliteit en ruimte. Duurzame bereikbaarheid en een prettige, leefbare stad zijn de thema’s voor de toekomst. Vraagstukken spelen daarbij op verschillende schaalniveaus, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Het geeft mij veel energie om met de diverse spelers in het veld aan de slag te gaan met de vaak complexe uitdagingen, om zo uiteindelijk concrete veranderingen te realiseren.

In mijn aanpak combineer ik een jarenlange publiek-private ervaring in de wereld van mobiliteit, OV en ruimte met een sterke verbeterambitie en een scherpe analytische geest. Als projectleider en adviseur dring ik snel door tot de kern van de opgave, om hier vervolgens strak op te sturen. Daarbij weet ik de energie van teams te richten en te vertalen in goed leesbare en direct toepasbare rapporten en adviezen met impact.

Gerelateerde inzichten