Maarten Adelmeijer | Berenschot adviseurs

Senior managing consultant

Maarten Adelmeijer

Ervaren adviseur in zorg en sociaal domein. Voor een goed resultaat is het meenemen van de stakeholders even belangrijk als de inhoud.
Afbeelding - Maarten Adelmeijer

Over Maarten

Ik krijg er energie van om met anderen te werken aan structurele oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, waarbij mijn ervaring ligt op het vlak van het sociaal domein en de zorg. Ik vind daarin de afwisseling tussen advisering en uitvoering vruchtbaar. Bij Berenschot heb ik de gelegenheid zowel uitvoeringsorganisaties en instellingen, als ministeries en gemeenten te adviseren, en telkens een op de vraag afgestemd team samen te stellen. Ik heb ervaring in de uitvoering opgedaan als lid van de directie en het bestuur van Pantar, uitvoerder van sociale werkvoorziening, re-integratie en participatie in Amsterdam en als directeur bedrijfsvoering bij Visio, een landelijke organisatie voor zorg en onderwijs aan blinden en slechtzienden.

Ik ben omgevingsgericht, politiek sensitief en heb als uitgangspunt dat voor een goed resultaat van een opdracht het meenemen van stakeholders even belangrijk is als de inhoud.

Gerelateerde inzichten