Marjolein Boogmans | Berenschot

Consultant

Marjolein Boogmans

Na jaren ervaring te hebben opgedaan in de uitvoering van projecten op het gebied van HR, voelde ik de behoefte om meer aan de voorzijde van het traject betrokken te zijn, want daar kun je echt het verschil maken! Ik richt mij voornamelijk op belonings-, functiewaardering, competentie én performancevraagstukken. Ik geloof dat iedere persoon, iedere organisatie en elk vraagstuk anders is en daardoor een andere benadering nodig heeft. In mijn werk beweeg ik daarom mee met de organisatie, de omgeving, de mensen en de level van kennis om de best werkende omgeving te creëren; advies op maat! Tevens ben ik gekwalificeerd voor het gebruik en toepassing van meerdere functiewaarderingssystemen, waaronder het Universeel Systeem Berenschot, Fuwasys Rijk en Onderwijs.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Marjolein

Met mijn energieke, pragmatische en resultaatgerichte manier van werken help ik talloze klanten bij het duurzaam opstellen, inrichten of herstructureren van het functiehuis.