Marly Beskers-te Selle | Berenschot

Senior consultant

Marly Beskers-te Selle

Ik ben adviseur Bedrijfsvoering en Benchmarking, voornamelijk in het Openbaar Bestuur. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses help ik klanten met inzicht in formatie, gerelateerd aan takenpakket, ambities en ontwikkelingen.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Marly

Ik ben een ervaren adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, benchmarks en formatieonderzoeken. Hierdoor kan ik zowel vanuit de onderzoekskant als op basis van ervaring een goed onderbouwd advies richting de opdrachtgever geven over hun formatieomvang en aangeven in hoeverre deze omvang passend is gezien het takenpakket, ontwikkelingen en ambities van de organisatie. Hierbij wordt ook de bredere bedrijfsvoering en manier van organiseren niet overgeslagen: de impact van processen en inrichting van de organisatie speelt vaak een rol bij de benodigde formatie. Ook bij bezuinigingsvraagstukken wordt een dergelijke aanpak vaak aanvullend toegepast. Door zowel kwantitatief als kwalitatief naar de organisatie te kijken, ontstaat het meest objectieve en volledige beeld.

Ik heb voor Berenschot gekozen vanwege de diversiteit in opdrachten en de mogelijkheid om kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren. Het adviesvak bij Berenschot spreekt mij aan vanwege het feit dat dit voornamelijk projecten zijn met een duidelijk begin- en eindpunt. Het is de uitdaging om bij het eindpunt te zorgen dat de klant concrete handvatten heeft om de organisatie verder vorm te geven, aan te passen of bij te sturen waar nodig.

Gerelateerde inzichten